به خاطر تو....

آخر یه روز دق میکنم فقط به خاطر تو


دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو


شب به بیابون می زنم فقط به خاطر تو


رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو


تو نمی خوای بیای پیشم فقط به خاطر من


من ولی سرزنش می شم فقط به خاطر تو


عشق تو پنهون میکنی فقط به خاطر من


من دلم و خون می کنم فقط به خاطر تو

/ 1 نظر / 13 بازدید

[تعجب][شوخی]